HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

    Sáng ngày 21/3/2019 tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam - số 7 - Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam năm 2019. Tham dự  Đại hội có 79  cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho số cổ phần chiếm 99,502% vốn điều lệ của Công ty.

 Tới dự Đại hội cổ đông còn có: Ông Hà Minh Thắng, – Trưởng phòng Tổ chức bộ máy – Vụ Tổ chức Cán bộ, đại diện Bộ Văn hoá – Thể Thao & Du lịch; Bà Phạm Thị Hường – Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá, đại diện đơn vị kiểm toán

Đại diện Công ty Cổ phần Hãng phim HHVN tham dự Đại hội, gồm: Bà Trần Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;  Ông Phạm Ngọc Tuấn -  Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty; Ông Bùi Mạnh Quang - Thành viên HĐQT -  Phó Tổng Giám đốc Công ty;  Ông Lại Ngọc Anh - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Phùng Văn Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty; Đại diện Ban kiểm soát cóBà Đặng Thị Nhuần – Trưởng Ban Kiểm soát và  Đại diện cổ đông lớn có Bà Lương Thị Minh Phương – Cổ đông – Nguyên Chủ tịch HĐQT; – Ông Nguyễn Tường Hưng. 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đã giải quyết được những nội dung chính sau: 

1.  Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 gồm:  Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018;  Báo cáo của HĐQT về tài chính - kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;  Báo cáo về công tác của Ban kiểm soát năm 2018. 

2.Thảo luận và thông qua các nội dung: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS;  Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.

         Sau khi hoàn thành các nội dung trên, Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kể từ ngày 21/3/2019

Tin tức

      Chiều 29-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể...
Sau thời sửa chữa nâng cao phần hình ảnh của bản nháp màu và làm hậu kỳ, ngày...
Sau thời gian chuẩn bị, sáng 14/7/2019, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình...
Hãng phim Hoạt hình Việt Nam trân trọng thông báo:       ...
Sáng ngày 26/7/2019, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã tổ...
 Sau thời gian chuẩn bị, sáng 13/7/2019, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim...
Chiều ngày 21/6/2019, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã tổ...
Chiều ngày 14/6/2019, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã tổ...
Sáng ngày 12/6/2019, các bạn nhỏ thuộc Trung tâm Nghệ thuật Seedlink của ca sĩ...
Sau thời gian chuẩn bị, sáng 30/5/2019, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình...
Tự hào là đơn vị đứng đầu trong ngành sản xuất phim hoạt hình tại Việt Nam,...
 Sáng ngày 24/5/2019, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã...

Nhân vật

Hình ảnh

thống kê truy cập

 • Site Counter:72,707
 • Unique Visitor:3,965
 • Registered Users:3
 • Unregistered Users:0
 • Blocked Users:1
 • Published Nodes:330
 • Unpublished Nodes:0
 • Since:25 Apr 2017
 • Visitors:
  • Today:3
  • This week:116
  • This month:427
  • This year:16,407