Google map

Trụ sở : Số 7 Phố Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 37332616 --- 37339190.

Email:  hangphimhoathinh@hoathinh.org.vn

Liên hệ