HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM

 

Sáng ngày 24/4/2018 tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam - số 7 - Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam năm 2018.Tham dự  Đại hội có 75 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 5.344.843 cổ phần, chiếm 99,42% vốn điều lệ của Công ty.


 

Tới dự Đại hội cổ đông còn có: Ông Hà Minh Thắng, – Trưởng phòng Tổ chức bộ máy – Vụ Tổ chức Cán bộ, đại diện Bộ Văn hoá – Thể Thao & Du lịch; Bà Phạm Thị Hường – Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá, đại diện đơn vị kiểm toán.

Đại diện Công ty Cổ phần Hãng phim HHVN tham dự Đại hội, gồm: Bà Lương Thị Minh Phương – Thành viên HĐQT – Nguyên Chủ tịch HĐQT; Bà Trần Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;  Ông Phạm Ngọc Tuấn -  Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty; Ông Bùi Mạnh Quang - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Dàn cảnh Diễn xuất;  Ông Lại Ngọc Anh - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự; Đại diện Ban kiểm soát cóBà Đặng Thị Nhuần – Trưởng Ban Kiểm soát và  Đại diện cổ đông lớn – Ông Nguyễn Tường Hưng.Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đã giải quyết được những nội dung chính sau:

1.  Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2017 gồm:  Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017;  Báo cáo của HĐQT về tài chính - kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;  Báo cáo về công tác của Ban kiểm soát năm 2017.

2.Thảo luận và thông qua các nội dung: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS;  Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đối với bà Lương Thị Minh Phương để về nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước và bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Long vào HĐQT nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sau khi hoàn thành các nội dung trên, Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kể từ ngày 24/4/2018.

Tin tức

  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG...
Sau thời gian chuẩn bị, sáng 22/5/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình...
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Đại hội Chi hội Điện ảnh Công ty CP Hãng phim Hoạt...
* Tài liệu Đại hội Cổ đông:  - Giấy xác nhận tham dự: DOWNLOAD- Giấy...
Chiều 12/3/2019, tại Hội Điện ảnh  51- Trần Hưng Đạo, đã diễn ra Lễ trao...
Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Đại hội Chi bộ công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình...
THÔNG BÁO MỞ TRẠI SÁNG TÁCKỊCH BẢN PHIM HOẠT HÌNH NĂM 2020 Nhằm nâng cao...
 Sau thời gian chỉnh sửa, nâng cao chất lượng, chiều 30/3/2020, đoàn làm...
Dù được sáng tác vào những năm 2004, sau đại dịch SARS nhưng phải tới thời điểm...
 Sau thời gian chuẩn bị, sáng 26/3/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim...
Ngày 19/3/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã tổ chức...
Sau thời gian chuẩn bị, sáng 12/3/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình...

Nhân vật

Hình ảnh

thống kê truy cập

 • Site Counter:83,217
 • Unique Visitor:3,965
 • Registered Users:3
 • Unregistered Users:0
 • Blocked Users:1
 • Published Nodes:352
 • Unpublished Nodes:1
 • Since:25 Apr 2017
 • Visitors:
  • Today:959
  • This week:6,233
  • This month:6,646
  • This year:11,981