Hãng phim HHVN họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Sáng ngày 10/5/2017, tại Công ty CP Hãng phim Hoạt hình VN đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam năm 2017.

Tham dự Đại hội có 83 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 5.368.920 cổ phần, chiếm 99,87 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Lương Thị Minh Phương – CT HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 và bà Trần Thị Thu Hiền – TGĐ thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về tài chính - kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Cũng trong chương trình, Đại hội nghe Bà Đặng Thị Nhuần – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS báo cáo về công tác của Ban kiểm soát năm 2016.
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kế kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty; Kế hoạch chi trả lương, thù lao củả Hội đồng Quản trị, và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 đã được trình bày và thảo luận một cách công khai, nghiêm túc và được nhất trí cao thông qua tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% cho các nội dung biểu quyết.

Đại hội nhất trí đánh giá năm 2016: HĐQT đã hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch đã đề ra, kết quả hoạt động SXKD vượt mức dù kế hoạch đề ra rất cao trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Phương án, quy mô SXKD chưa có thay đổi lớn so với thời gian trước nhưng yêu cầu về KQSXKD lại thay đổi lớn. Với sự cố gắng quyết tâm HĐQT đã tận dụng rất tốt việc khai thác tối đa tiềm năng sẵn có, tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để đạt kết quả SXKD như trên.

Kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2016, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tin tức

  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG...
Sau thời gian chuẩn bị, sáng 22/5/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình...
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Đại hội Chi hội Điện ảnh Công ty CP Hãng phim Hoạt...
* Tài liệu Đại hội Cổ đông:  - Giấy xác nhận tham dự: DOWNLOAD- Giấy...
Chiều 12/3/2019, tại Hội Điện ảnh  51- Trần Hưng Đạo, đã diễn ra Lễ trao...
Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Đại hội Chi bộ công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình...
THÔNG BÁO MỞ TRẠI SÁNG TÁCKỊCH BẢN PHIM HOẠT HÌNH NĂM 2020 Nhằm nâng cao...
 Sau thời gian chỉnh sửa, nâng cao chất lượng, chiều 30/3/2020, đoàn làm...
Dù được sáng tác vào những năm 2004, sau đại dịch SARS nhưng phải tới thời điểm...
 Sau thời gian chuẩn bị, sáng 26/3/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim...
Ngày 19/3/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã tổ chức...
Sau thời gian chuẩn bị, sáng 12/3/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình...

Nhân vật

Hình ảnh

thống kê truy cập

 • Site Counter:83,456
 • Unique Visitor:3,965
 • Registered Users:3
 • Unregistered Users:0
 • Blocked Users:1
 • Published Nodes:352
 • Unpublished Nodes:1
 • Since:25 Apr 2017
 • Visitors:
  • Today:1,198
  • This week:6,472
  • This month:6,885
  • This year:12,220