ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM


Sáng ngày 28/5/2020 tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam - số 7 - Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam năm 2020.Tham dự  Đại hội có 63 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của 78 cổ đông, đại diện cho số cổ phần chiếm 99, 49% vốn điều lệ của Công ty.

Tới dự Đại hội cổ đông còn có:  Bà Phạm Thị Hường – Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá, đại diện đơn vị kiểm toán.

Đại diện Công ty Cổ phần Hãng phim HHVN tham dự Đại hội, gồm: Bà Trần Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;  Ông Phạm Ngọc Tuấn -  Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty; Ông Bùi Mạnh Quang - Thành viên HĐQT -  Phó Tổng Giám đốc Công ty;  Ông Lại Ngọc Anh - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Phùng Văn Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty; Đại diện Ban kiểm soát cóBà Đặng Thị Nhuần – Trưởng Ban Kiểm soát và  Đại diện cổ đông lớn có Bà Lương Thị Minh Phương – Cổ đông – Nguyên Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Tường Hưng

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy định và đã giải quyết được những nội dung chính sau:

1.  Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 gồm:  Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019;  Báo cáo của HĐQT về tài chính - kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;  Báo cáo về công tác của Ban kiểm soát năm 2019.

2.Thảo luận và thông qua các nội dung: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS;  Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.

  Sau khi hoàn thành các nội dung trên, Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kể từ ngày 28/5/2020.

Mặc dù năm 2019, Công ty CP Hãng phim HHVN gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, do nguồn vốn ngân sách bị chậm song Ban quản trị, Ban Lãnh đạo Hãng đã phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, kêu gọi cán bộ công nhân viên và người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, tự giác làm việc. Nhờ đó, trong năm qua, Công ty CP Hãng phim HHVN vẫn duy trì sản xuất, đời sống của người lao động được đảm bảo. Hãng hy vọng, trong năm 2020, những khó khăn về mặt khách quan được tháo gỡ, cán bộ người lao động và lãnh đạo Hãng tiếp tục nêu cao tinh thần vượt khó để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Hãng ngày càng phát triển.

Tin tức

HÃNG PHIM HHVN GIÀNH GIẢI THƯỞNG CAO NHẤT TẠILIÊN HOAN PHIM MÔI TRƯỜNG TOÀN...
Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tuyển dụng và đạo tạo Họa sĩ diễn...
    Chiều 10-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Thi đua...
Sáng ngày 28/9/2020, tại Nhà sáng tác Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, đã diễn ra Lễ...
Sáng 7/8/2020, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã tổ...
Hãng phim Hoạt hình Việt Nam trân trọng thông báo:    ...
 Sau thời gian chuẩn bị, sáng 21/8/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim...
 Sáng 17/8/2020, tại cuộc họp giao ban thường kỳ Công ty Cổ phần Hãng phim...
Sau thời gian chuẩn bị, chiểu 10/7/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt...
CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAMKẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI. ...
  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG...
Sau thời gian chuẩn bị, sáng 22/5/2020, Hội đồng nghệ thuật Hãng phim hoạt hình...

Nhân vật

Hình ảnh

thống kê truy cập

 • Site Counter:90,841
 • Unique Visitor:3,965
 • Registered Users:3
 • Unregistered Users:0
 • Blocked Users:1
 • Published Nodes:369
 • Unpublished Nodes:1
 • Since:25 Apr 2017
 • Visitors:
  • Today:17
  • This week:116
  • This month:613
  • This year:17,122